WCO Technology Conference 2023 Hội nghị và triển lãm công nghệ của Hải quan thế giới năm 2023
Hội nghị và triển lãm công nghệ của Hải quan thế giới năm 2023
Đơn vị tổ chức
WCO Technology Conference 2023

Thiết bị nhỏ gọn, xử lý thông minh để tối ưu hóa quản lý hải quan

Tại Hà Nội: Ngày 10 - 12 tháng 10 năm 2023
Thiết bị nhỏ gọn, xử lý thông minh để tối ưu hóa quản lý hải quan
Công nghệ ngày càng đóng vai trò then chốt trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại, giúp tự động hóa các quy trình thủ tục, từ đó tạo thuận lợi hơn cho thương mại, hiện đại hóa hải quan, đảm bảo thu ngân sách, nâng cao tính tuân thủ pháp luật.
Xem thêm

Thông cáo báo chí

Tại buổi họp hai Bên đã thông báo cho nhau về việc đã hoàn tất các thủ tục nội bộ chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan vào thời điểm gặp gỡ Lãnh đạo cấp cao của hai Bên trong thời gian tới đây.

Phiên bản di động