Nâng cao hiệu quả hoạt động máy soi tại các địa bàn trọng điểm phía Nam

Trước yêu cầu nâng cao năng lực quản lý hải quan cũng như tăng cường các giải pháp cải cách hiện đại hóa, tạo thuận lợi hơn nữa trong việc giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi, thời gian qua ngành Hải quan đã tập trung đầu tư các máy soi container tại các địa bàn trọng điểm...

Tạp chí Hải quan
Phiên bản di động